Zwarte inkomsten zijn relevant bij het berekenen van partneralimentatie

Bij het berekenen van de alimentatie speelt de hoogte van het inkomen van beide partijen een grote rol. Het inkomen is niet alleen bepalend voor de behoefte van de alimentatiegerechtigde maar ook voor de draagkracht van de alimentatieplichtige. In veel gevallen is het gemakkelijk om de inkomsten van de alimentatiegerechtigde en alimentatieplichtige vast te stellen. Dit gebeurt doorgaans middels jaaropgaven, jaarstukken, loonspecificaties of uitkeringsspecificaties. Maar hoe zit dit met zwarte inkomsten?

Zwarte inkomsten in de rechtspraak

Zwarte inkomsten verhogen de behoefte (volgens de hofnorm) van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van de alimentatieplichtige. Dit maakt dat wanneer een rechter alleen uitgaat van de ‘witte inkomsten’ de hoogte van de partneralimentatie vaak vele malen lager ligt. Het is dus van belang dat ook de zwarte inkomsten worden meegenomen bij het bepalen van de hoogte van de alimentatie.

Gewoonlijk nemen rechters niet klakkeloos de stellingen van de alimentatiegerechtigde aan dat er sprake is van zwarte inkomsten. Daarvoor dient de alimentatiegerechtigde zijn of haar stellingen met overtuigend bewijsmateriaal te onderbouwen. Is het overleggen van een afbeelding van een volle envelop met geld voldoende? Of het handgeschreven huishoudboekje waaruit blijkt dat de ex-partner extra bijklust(e)? Dat is afhankelijk van de omstandigheden van het geval. De alimentatiegerechtigde – in veel gevallen de vrouw – heeft een lastige vertrekpositie bij het aantonen van de zwarte inkomsten, maar dit is niet onmogelijk.

Bij het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden slaagde de vrouw erin om de discrepantie tussen de boekhoudkundige cijfers en de daadwerkelijke inkomsten aan te tonen. De man was zanger en liet zich inhuren om optredens te verzorgen. De vrouw heeft aan de hand van diverse aankondigingen van de optredens van de man (zoals posters) aangetoond dat de man meer optredens had dan blijkt uit zijn officiële overzicht van optredens en facturen. Uit de vergelijking tussen de feitelijke situatie en de boekhoudkundige cijfers volgde dat het door de man opgegeven witte inkomen niet klopt. Voor het aantonen van zwarte inkomsten is het dus voldoende om de discrepantie tussen de daadwerkelijke inkomsten en de boekhoudkundige inkomsten (witte inkomsten) aan te tonen.

Ook in een andere uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden slaagde de vrouw erin om de zwarte inkomsten aan te tonen. Ditmaal werd de discrepantie aangenomen tussen de boekhoudkundige cijfers en de levensstijl van partijen. De vrouw heeft aangetoond dat de boekhoudkundige cijfers niet te rijmen zijn met de welstand waar partijen in leefden door overtuigend te stellen dat partijen luxe vakanties genoten, de man in een dure auto reed en de woning werd verbouwd. Voor het aantonen van zwarte inkomsten was in deze procedure het dus voldoende om de discrepantie tussen de boekhoudkundige inkomsten en de levensstijl van partijen aan te tonen.

Conclusie

Hoewel moeilijk te bewijzen, spelen zwarte inkomsten weldegelijk een rol bij het bepalen van de hoogte van de partneralimentatie. U kunt enerzijds aannemelijk maken dat een discrepantie bestaat tussen de boekhoudkundige cijfers en de feitelijke situatie. Anderzijds kunt u zwarte inkomsten aannemelijk maken door de discrepantie aan te tonen tussen de levensstijl van partijen en de boekhoudkundige cijfers. Als bewijsmiddelen kunt u overleggen de aangifte inkomstenbelasting of jaarcijfers, het huishoudboekje waaruit de zwarte klussen blijken, betaalbewijzen van uw (luxueuze) uitgaven of WhatsApp-berichten waaruit blijkt dat zwart werd bijgeklust.

Opmerking verdient echter wel dat het aannemelijk maken van zwarte inkomsten heel casuïstisch is. De ene zaak is de andere niet. Om die reden zal in sommige zaken het voldoende zijn om een huishoudboekje en betaalbewijzen over te leggen en in een andere zaak niet. Ons kantoor kan u zowel in het voortraject begeleiden en adviseren bij het verzamelen van bewijsmiddelen als u bijstaan in de alimentatieprocedure voor het hoogst haalbare resultaat.

Voor vragen over alimentatie, zwarte inkomsten of andere familierechtelijke vraagstukken, kunt u contact op nemen met één van onze specialisten.

Door: Carmen de Koning

Heeft u vragen na aanleiding van dit artikel?