Bij de beoordeling van een alimentatievraagstuk dient te worden beoordeeld of de man zwarte inkomsten heeft. Naar het oordeel van het hof heeft de man de gemotiveerde stelling van de vrouw dat sprake is van zwarte inkomsten onvoldoende weersproken. De man heeft wel een aantal nota’s en een overzicht van de gegeven optredens in het geding gebracht, maar daarin zijn niet alle door de vrouw aangedragen optredens (aankondigingen van optredens) verwerkt. Daarbij heeft de man nagelaten om bijvoorbeeld een uitdraai van zijn agenda in het geding te brengen en ten aanzien van elk door de vrouw aangedragen optreden inzichtelijk te maken wat hij hiervoor heeft ontvangen. Uit de door de vrouw in het geding gebrachte stukken blijkt van dusdanig veel optredens dat dit niet valt te rijmen met de summiere inkomsten die de man met zijn onderneming genereert. Het hof gaat er dan ook van uit dat de man nog steeds zwarte inkomsten heeft.