• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Zakelijke contracten - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemingsrecht

Zakelijke contracten - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemer &
echtscheiding

Zakelijke contracten - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamArbeidsrecht

Zakelijke contracten - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamVastgoed

Zakelijke contracten

Punt & Van Hapert Advocaten procedeert en adviseert over alle in het bedrijfsleven voorkomende geschillen over de uitvoering van zakelijke contracten. Daarbij valt te denken aan geschillen over koopovereenkomsten, overeenkomsten van opdracht, franchiseovereenkomsten, aanneemovereenkomsten, bemiddelingsovereenkomsten, agentuur- en distributieovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, samenwerkingsovereenkomsten en overnamecontracten (fusies- en overnames). Het gaat dan primair om een geschil tussen twee of meer ondernemingen/venootschappen (commercial litigation) en niet om een geschil binnen een onderneming/vennootschap (corporate litigation).

Indien uw onderneming is betrokken bij een zakelijk geschil dan is het van belang dat u zich goed en snel laat adviseren over de rechtsverhouding tussen u en uw contractspartij op grond van de schriftelijke overeenkomst(en) en alle andere documenten waarin de gemaakte afspraken expliciet of impliciet zijn vastgelegd. Hierna volgt een strategische keuze ten aanzien van de vervolgstappen. Dat kan in eertse instantie zijn het (op de achtergrond) opstellen van correspondentie, maar in vookomend geval direct een gang naar de rechter (als eiser of verweerder), al dan niet in combinatie met het leggen van (conservatoir) beslag.

Door onze ervaring in het procederen over zakelijke geschillen zijn wij bovendien goed in staat om diverse zakelijke overeenkomsten voor u op te stellen. Veel geschillen die voor een rechter komen, vinden hun oorsprong in onduidelijkheid van contractbepalingen. Wij zijn bekend met de veel voorkomende risico’s en toekomstige discussies die verband houden met de overeengekomen prestaties.  Wij kunnen u helpen bij het opstellen van heldere bepalingen of het beoordelen van bestaande overeenkomstenvoor, waarmee de risico’s zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen en we anticiperen op toekomstige twistpunten.

Wilt u meer weten? De commercieel procesrecht specialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons