Met de invoering van de WAB wijzigt het arbeidsrecht op een aantal belangrijke punten. Het moet voor werkgevers aantrekkelijker worden om werknemers een vast contract aan te bieden. De WAB biedt een pakket maatregelen om dit te bereiken.

Op 5 februari 2019 is de WAB aangenomen door de Tweede Kamer. Nu dient de Eerste Kamer zich nog over het wetsvoorstel te buigen. De belangrijkste wijzigingen in de WAB luiden als volgt.

Cumulatiegrond

Ontslag is ook mogelijk als sprake is van een optelsom van omstandigheden, de zogenoemde ‘cumulatiegrond’. De werkgever hoeft dus niet één voldragen ontslaggrond te hebben, maar mag verschillende ontslaggronden combineren die “opgeteld” een ontslag kunnen dragen. De werknemer kan in geval van cumulatie naast de transitievergoeding een halve transitievergoeding extra krijgen.

 

Transitievergoeding

Werknemers hebben vanaf de eerste dag van het dienstverband recht op een transitievergoeding. De werknemer heeft dit recht ook tijdens de proeftijd.

Bij lange dienstverbanden wordt de transitievergoeding gematigd. Ook komt er een aanvullende regeling zodat kleine werkgevers de transitievergoeding kunnen compenseren als ze hun onderneming moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte.

 

Proeftijd

De proeftijd voor vaste contracten wordt verlengd van twee maanden naar vijf maanden.

 

Ketenregeling

Het aantal tijdelijke contracten dat elkaar opvolgt (ketenregeling) voordat sprake is van een vast contract neemt toe. Nu kunnen werkgevers en werknemers 3 contracten in 2 jaar overeenkomen zonder dat sprake is van een vast contract. Deze 2-jaarstermijn wordt verlengd naar 3 jaar.

Daarnaast kan bij cao de pauze tussen een keten tijdelijke contracten worden verkort van 6 naar 3 maanden indien sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte komt er een uitzondering op de ketenregeling.

 

Payroll

Payroll-medewerkers hebben recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen. Payroll-medewerkers hebben een eigen pensioenregeling.

 

Oproepkrachten

Er worden maatregelen genomen tegen permanente beschikbaarheid van oproepkrachten. De werkgever dient de werknemer bijvoorbeeld minstens 4 dagen van tevoren op te roepen voor werk. Ook heeft een oproepkracht recht op loon als de werkgever het werk afzegt. Bij cao kan de termijn van 4 dagen worden verkort tot 1 dag.


WW-premie

Werkgevers krijgen voor een werknemer in vaste dienst een voordeligere premie dan wanneer de werknemer een tijdelijk contract zou hebben. De hoogte van de WW is nu niet afhankelijk van het soort dienstverband.

 

Advocaat arbeidsrecht

Met intreding van de WAB verandert het arbeidsrecht dus op een aantal belangrijke punten. Dit kan voor zowel werkgever als werknemer grote gevolgen hebben.

Indien u zekerheid wenst over uw arbeidsrechtelijke positie, kunt u altijd contact opnemen met één van onze arbeidsrechtadvocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

 

Door Eveline Londeman