Werknemer (sinds 1987 in dienst) krijgt na slechte beoordeling standplaatswijziging die hem dagelijks veel extra reistijd kost. Werknemer stuurt werkgever concept-dagvaarding met vordering wedertewerkstelling bij zijn oude standplaats. Werkgever stelt werknemer op non-actief en werknemer start een kort geding wedertewerkstelling met verzoek om rectificatie en voorschot schadevergoeding. Werkgever dient ontbindingsverzoek in. Voorzieningenrechter wijst vordering werknemer toe: non-actiefstelling was paardenmiddel, een te harde maatregel. Kantonrechter wijst ontbindingsverzoek af. Geen verwijtbaar handelen werknemer nu onduidelijk is aan welke regels werknemer zich niet zou hebben gehouden. Werknemer heeft waarschuwingen gehad en is daarmee voldoende gesanctioneerd, zeker gezien zijn moeilijke thuissituatie. Geen ongeschiktheid functie nu de werkgever het verbetertraject pas laat heeft opgepakt, de bal ten onrechte bij de werknemer heeft neergelegd en de werknemer vervolgens vrijwel direct op non-actief heeft gesteld. Geen verstoorde arbeidsverhouding, waarbij leeftijd, lengte dienstverband, eenzijdig arbeidsverleden en omvang werkgever een rol spelen.