• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

VvE geschillen - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemingsrecht

VvE geschillen - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemer &
echtscheiding

VvE geschillen - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamArbeidsrecht

VvE geschillen - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamVastgoed

VvE advocaat in Amsterdam

Punt & Van Hapert Advocaten staat Verenigingen van Eigenaars bij, alsmede individuele eigenaars/leden binnen een VvE. De onderlinge verhouding binnen de VvE wordt primair bepaald door de akte van splitsing, waarin de statuten zijn opgenomen. In de meeste gevallen is in de splitsingsakte een modelreglement van toepassing verklaard en dikwijls zijn de interne regels van de VvE ook uitgebreid met een huishoudelijk reglement.

Wij procederen veelvuldig bij de kantonrechter over vernietiging van besluiten van de vergadering en vervangende machtigingen. In veel gevallen gaat het om de vraag voor wiens rekening bepaalde kosten komen: de VvE (en dus alle leden samen) of de individuele appartementsrechteigenaar. Ook veelvoorkomend zijn discussies binnen de VvE over het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten en/of privé gedeelten en wijzigingen aan de gemeenschappelijke gedeelten, bijvoorbeeld in het kader van een verbouwing.

Vaak staat de vraag centraal of toestemming is vereist door de vergadering van eigenaars en of die toestemming wel of niet toereikend is gegeven. Onze advocaten kunnen u in elke fase bijstaan. Soms is het verstandig om reeds voorafgaand aan de besluitvorming binnen de VvE de correspondentie strategisch af te stemmen. Wij kunnen u in voorkomend geval tevens ter vergadering vertegenwoordigen.

Onderwerpen waarover dergelijke geschillen kunnen gaan, zijn onder meer: het slopen van dragende muren, het aanbrengen van een uitbouw of dakterras, het plaatsen van een airco, verhuur van appartementen voor short stay (zoals AirBnB), verdeling van de stookkosten en de inhoud van een meerjarig onderhoudsplan (MJOP).

Veel vragen gaan over het wijzigen van de splitsingsakte. Een dergelijke wijziging is in ieder geval noodzakelijk bij goederenrechtelijke veranderingen, zoals in de omvang van een appartementsrecht. Maar ook bij een verandering in de breukdelen (verdeelsleutel voor de gezamenlijke kosten binnen de VvE) of in de bestemming (toegestaan gebruik) van de afzonderlijke appartementsrechten dient de akte van splitsing te worden gewijzigd.

Wilt u meer weten? De vastgoedspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons