Het is niet verplicht om een samenlevingscontract te laten opstellen als je gaat samenwonen. Toch is het verstandig om met elkaar afspraken te maken over bijvoorbeeld de kosten van de huishouding, eventuele vergoedingsrechten over en weer en de verdeling van eenvoudige gemeenschappen. Daarmee kunnen immers eventuele toekomstige geschillen worden voorkomen.

In een samenlevingsovereenkomst kan ook een afspraak over partneralimentatie worden vastgelegd. In tegenstelling tot bij een huwelijk hebben samenwoners namelijk geen wettelijk recht op eventuele partneralimentatie. Als één van de ouders minder gaat werken of stopt met werken om voor de kinderen te zorgen, kan na een beëindiging van de relatie behoefte bestaan voor partneralimentatie. Dat zijn gevallen, waarin partneralimentatie veelal contractueel wordt overeengekomen. Het is in ieder geval verstandig om daarover na te denken.

Ouders hebben een onderhoudsplicht. Dat geldt dus ook voor samenwoners met een samenlevingscontract. Zij zijn net zoals getrouwde ouders na het beëindigen van de relatie verplicht kinderalimentatie te betalen.

Een ongetrouwde vader verkrijgt niet automatisch het ouderlijk gezag. De vader dient na de erkenning van het kind het ouderlijk gezag aan te vragen. Het gezamenlijk ouderlijk gezag is van belang, omdat de ouders dan gezamenlijk over belangrijke zaken van het kind kunnen beslissen. De moeder kan anders zonder toestemming van de vader zelfstandig belangrijke beslissingen over het kind (school, medische ingrepen, verhuizing naar de andere kant van het land) nemen. Regel daarom het ouderlijk gezag dus direct bij de geboorte van het kind.

(Partner)pensioen dient ook in het samenlevingscontract te worden geregeld. Pensioenfondsen vereisen vaak dat pensioenafspraken in een notariële samenlevingsovereenkomst worden opgenomen. Let daar dus op.

Ten aanzien van de erfenis kunnen enkele afspraken in het samenlevingscontract worden opgenomen. bijvoorbeeld dat gezamenlijke bezittingen naar de langstlevende gaan. Als in de samenlevingsovereenkomst niets wordt geregeld, gaat de erfenis naar de familie en/of kinderen van de overledene. Het is dus ook voor samenwoners met contract verstandig om een testament te laten opstellen bij de notaris.

Samenwoners kunnen in een samenlevingsovereenkomst diverse afspraken maken die eventuele toekomstige geschillen kunnen voorkomen. Maak daar dus gebruik van.

 

Door: mr. Marjolein van Vliet op 25 augustus 2015