De man verzoekt een wijziging van kinderalimentatie, onder meer omdat zijn draagkracht is verminderd. Het hof overweegt dat de man met het oog op zijn onderhoudsverplichting voor zijn minderjarige zoon niet voldoende heeft ingespannen om een inkomen te verwerven zoals hij dat destijds bij een werkgever genoot. Zo zijn sollicitatie inspanningen niet onderbouwd. Nu het inkomensverlies van de man geacht wordt voor herstel vatbaar te zijn, is geen sprake van een rechtens relevante vermindering van draagkracht. Voor wijziging van kinderalimentatie is geen plaats.