Werknemer heeft in december 2016 een functioneringsgesprek gehad en functioneerde voldoende, desondanks is werknemer een dag thuis gebleven. Daarop heeft werknemer drie dagen in de kamer van de bedrijfsarts gewerkt. Gesprekken om de situatie te verbeteren, hebben tot een verdere verslechtering van de arbeidsrelatie geleid. Op 19 januari 2017 heeft werkgever het vertrouwen opgezegd en werknemer op non-actief gesteld. Werkgever verzoekt ontbinding, werknemer verzoekt wedertewerkstelling. Kantonrechter overweegt dat ook in een korte periode een verstoorde verstandhouding kan ontstaan. Er waren hier al langere tijd problemen, werknemer is een coachingstraject aangeboden. De problemen in de samenwerking zijn in december/januari geëscaleerd. Herstel is niet meer te verwachten, waarbij meespeelt dat werknemer niet inziet dat zijn houding en gedrag ver afstaan van wat de werkgever wenselijk vindt. Er wordt ontbonden met een billijke vergoeding van EUR 10.000,–, omdat de op non-actief stelling de belangen van werknemer heeft geschaad.