Mondeling wordt akkoord bereikt over de verkoop van een recreatiewoning. De makelaar van de verkoper stuurt aan koper een concept koopakte en partijen maken een afspraak bij de notaris. Vlak voor die afspraak ziet verkoper alsnog af van de transactie. Koper vordert schadevergoeding nu de koop reeds mondeling is gesloten. Verkoper stelt dat de koopovereenkomst alleen schriftelijk tot stand kon komen, omdat hij als consument handelde. Maar volgens koper was verkoper wel degelijk een professionele partij, nu hij de woning structureel verhuurde en daarmee winst behaalde. De rechtbank oordeelt echter dat verkoper niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, omdat hij niet in belangrijke mate de kost verdient als verhuurder. Daarom diende de koop wel schriftelijk te worden gesloten. De rechtbank wijst de vordering dan ook af.