• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Uittreding of uitstoting - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemingsrecht

Uittreding of uitstoting - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemer &
echtscheiding

Uittreding of uitstoting - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamArbeidsrecht

Uittreding of uitstoting - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamVastgoed

Uittreding of uitstoting

Wanneer geschillen tussen aandeelhouders niet onderling kunnen worden opgelost en uit elkaar gaan de beste optie is, kan een procedure tot uitstoting of uittreding van een aandeelhouder uitkomst bieden. Ook is denkbaar dat misbruik van meerderheidsmacht leidt tot een onmogelijke positie van een minderheidsaandeelhouder, waardoor een vertrek onvermijdbaar is.

Uittreding

Een aandeelhouder die dermate in zijn rechten of belangen is geschaad door gedragingen van één of meer aandeelhouders dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer meer van hem kan worden verlangd, kan van zijn medeaandeelhouders vorderen dat zij zijn aandelen overnemen.

Uitstoting

Wanneer een aandeelhouder door zijn gedrag het belang van de vennootschap dusdanig schaadt dat het voortduren van zijn aandeelhouderschap in redelijkheid niet langer worden verlangd, dan kunnen één of meer aandeelhouders die tezamen minimaal een derde van het geplaatst kapitaal van een vennootschap houden een vordering instellen tegen deze aandeelhouder op basis waarvan hij zijn aandelen moet overdragen.

Vaststelling prijs

Als de vordering wordt toegewezen zal de rechter een deskundige aanwijzen die de prijs van de aandelen vaststelt. In de statuten van de besloten vennootschap of de naamloze vennootschap of in een aandeelhoudersovereenkomst kunnen maatstaven voor waardering zijn opgenomen.

Billijke verhoging van de prijs bij uittreding

Indien een aandeelhouder uittreedt, wordt de prijs van de aandelen bepaald op het moment van het onherroepelijk worden van het eindvonnis. In de periode voorafgaand aan het vonnis tot uittreding kunnen de aandelen door nadelige gedragingen in waarde zijn gedaald. Een voorbeeld hiervan is de omstandigheid waarin een meerderheidsaandeelhouder de situatie onhoudbaar maakt voor medeaandeelhouders door concurrerende activiteiten te starten. De vennootschap boekt ten gevolge hiervan slechtere financiële resultaten. Om dit probleem te ondervangen, kan de rechter een billijke verhoging van de prijs van de aandelen toepassen.

Dergelijke vorderingen zullen goed moeten worden onderbouwd en een zorgvuldig opgebouwd dossier kan daarbij doorslaggevend zijn. Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u daarin graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons