• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Uitkoopregeling - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemingsrecht

Uitkoopregeling - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamOndernemer &
echtscheiding

Uitkoopregeling - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamArbeidsrecht

Uitkoopregeling - Punt van Hapert Advocaten in AmsterdamVastgoed

Uitkoopregeling

Een aandeelhouder die 95% van het geplaatste kapitaal verschaft en tenminste 95% van de stemrechten in de algemene vergadering uitoefent, kan tegen de gezamenlijke andere aandeelhouders een vordering instellen tot overdracht van hun aandelen. Deze procedure wordt gevoerd bij een gespecialiseerde kamer van het gerechtshof, de Ondernemingskamer.

De vordering zal worden afgewezen wanneer een minderheidsaandeelhouder ondanks de vergoeding ernstige stoffelijke schade zou lijden door de overdracht. Hierbij kan gedacht worden aan de situatie waarin de vennootschap zich tegenover de aandeelhouder heeft verplicht om niet met hem te concurreren zolang hij aandeelhouder is. Daarnaast kan de vordering worden afgewezen wanneer een minderheidsaandeelhouder een aandeel houdt waaraan bijzondere zeggenschap is verbonden, zoals een prioriteitsaandeel.

De rechter kan de waarde van de aandelen op de door haar aangewezen peildatum bepalen aan de hand van een onderzoek van één of drie door haar aangewezen deskundigen.

Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons