Valérie van der Vliet

Valérie van der Vliet is sinds 2014 advocaat, sinds 1 januari 2019 is zij werkzaam bij Punt & Van Hapert Advocaten. Bij Punt & Van Hapert Advocaten houdt Valérie zich bezig met het adviseren en procederen in de ondernemingsrechtelijke en commerciële praktijk, Valérie houdt zich in dat kader bezig met alle juridische conflicten waar ondernemers in verwikkeld raken. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan procederen en adviseren bij aandeelhoudersgeschillen, het voeren van enquête procedures en procederen in geschillen over commerciële contracten. Voorts adviseert Valérie ook ondernemers op het gebied van aandeelhoudersovereenkomsten, fusies, overnames en herstructurering van ondernemingen.

Valérie is haar carrière als advocaat gestart bij Van Diepen Van der Kroef Advocaten, waar zij werkzaam was als advocaat met een algemene procespraktijk met de nadruk op ondernemingsrecht, vastgoedrecht en arbeidsrecht.

Nadien is Valérie twee jaar werkzaam geweest als advocaat op Sint Maarten, Caribisch Nederland, waar zij als advocaat beëdigd is voor Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie van Aruba, Curaçao, Sint Maarten en van Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Op Sint Maarten trad Valérie op als landsadvocaat en vertegenwoordigde zij daarnaast onder andere diverse grote internationale banken. Valérie heeft in het Caribisch gebied (op Sint Maarten, maar ook op Saba en Sint Eustatius) veel waardevolle proceservaring opgedaan, nu procederen daar eerder regel dan uitzondering is. Gedurende deze periode heeft zij, naast procedures bij het Gerecht in eerste aanleg, ook geprocedeerd bij het Gemeenschappelijk Hof, het Gerecht in Ambtenarenzaken en de Raad van Beroep in Ambtenarenzaken.

Na haar terugkomst in Nederland is Valérie werkzaam geweest als corporate lawyer bij Intertrust, waar zij grote multinationals adviseerde bij internationale transacties, aandelenemissies, aandeelhoudersovereenkomsten, fusies en overnames. Ook hield zij zich hier bezig met het oproepen en organiseren van bestuursvergaderingen en aandeelhoudersvergaderingen, het opstellen van bestuurs- en aandeelhoudersbesluiten en het (juridisch) controleren van (Dutch GAAP/IFRS) jaarrekeningen. Valérie heeft zich in deze periode ontwikkeld tot een ondernemingsrechtspecialist pur sang en heeft de Master Opleiding Trust Officer afgerond. Daarnaast heeft zij ook de nodige fiscale en financiële kennis opgedaan en is zij bekend met de compliance technische eisen die DNB stelt aan banken en andere financiële instellingen. Hierdoor heeft Valérie een goed overzicht van het het reilen en zeilen binnen een onderneming en alle juridische aspecten die hierbij komen kijken.

Valérie heeft haar studie gevolgd aan de Universiteit van Amsterdam, waar zij de master Privaatrecht Ondernemingsrechtelijke praktijk heeft afgerond. Valérie spreekt/schrijft naast Nederlands ook vloeiend (juridisch) Engels, als gevolg van haar periode op Sint Maarten en bij Intertrust, waar Engels in beide gevallen de voertaal was.