Ruben Kaatee

Ruben Alexander Kaatee is sinds 2013 als advocaat verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten. In 2019 is hij tevens toegetreden als partner. Zijn praktijk is vooral gericht op het procederen voor ondernemers en hij heeft ruime ervaring in de rechtszaal. Zijn cliënten zijn actief in onder meer de vastgoedsector, zakelijke dienstverlening, medische wereld, horeca en handel. Ruben staat cliënten bij in geschillen over uiteenlopende commerciële contracten en aansprakelijkheidskwesties. Hij is een vast aanspreekpunt voor veel directies van ondernemingen in Amsterdam en omgeving.

Daarnaast behandelt Ruben geschillen binnen de onderneming/vennootschap zelf, zoals tussen aandeelhouders onderling of in relatie tot het bestuur. Het gaat dan bijvoorbeeld om uittreding/uitstoting van aandeelhouders, aansprakelijkheid van statutair bestuurders, enquêteprocedures en ontvlechting van maatschappen en vennootschappen. Door zijn ruime ervaring met ondernemingsrechtelijke geschillen kan Ruben ondernemers ook goed vooraf gericht adviseren bij het aangaan van commerciële samenwerkingen en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Ruben is geboren en getogen in Amsterdam en voltooide zijn rechtenstudie met een onderzoek naar de historische ontwikkeling van één van de kernbegrippen uit het vennootschapsrecht: het vennootschappelijk belang. Dit onderzoek omvatte tevens een analyse van de in de rechtsliteratuur veelbesproken verschuiving van het traditionele Nederlandse stakeholdersmodel richting een Angelsaksisch shareholdersmodel. Ook als advocaat houdt Ruben zich nog veelvuldig bezig met de machtsverhouding binnen de vennootschap en vragen over corporate governance.