Eveline Londeman

Eveline Londeman is sinds 2016 verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten. Zij heeft zich als advocaat – medewerker inmiddels gespecialiseerd in het arbeidsrecht en het vastgoedrecht. Eveline heeft ondertussen haar eigen cliëntenportefeuille opgebouwd en is uitgegroeid tot een direct vast aanspreekpunt voor cliënten in zowel de arbeidsrechtsectie als de vastgoedsectie.

Zowel werkgevers als werknemers staat Eveline bij. Bijvoorbeeld in ontslagzaken, waarbij zij veelvuldig adviseert en onderhandelt over een beëindiging van een dienstverband. Daarbij procedeert zij regelmatig, bijvoorbeeld in ontbindingsprocedures bij de kantonrechter waarbij zij de werkgever bijstaat, of in een kort geding wedertewerkstelling waarbij zij de werknemer bijstaat. Ook procedures over schorsing of handhaving van een non-concurrentiebeding behoren tot haar werkgebied. De laatste jaren adviseert zij steeds vaker HR-afdelingen op de voor- en achtergrond over acute en langslepende arbeidsrechtelijke kwesties. Periodiek contact met haar cliënten en het op het juiste moment snel kunnen schakelen, vormt een essentiële kwaliteit van haar.

Op het gebied van het vastgoedrecht houdt Eveline zich vooral bezig met de advisering over de inhoud en totstandkoming van huurovereenkomsten. Haar cliënten zijn ondernemers die bedrijfsruimte huren of verhuren. In geval van huurgeschillen staat Eveline zowel huurders als verhuurders bij in ontbindings- en ontruimingsprocedures. Daarnaast behoren VvE-geschillen, bijvoorbeeld over besluitvorming of short stay verhuur en Airbnb, tot haar praktijk. Ook behandelt Eveline bouwzaken, waarbij de conflicten met name gaan over aanneming van werk van woningen en de wijze waarop dit is uitgevoerd. Eveline staat zowel gerenommeerde ondernemers als particulieren bij.

Eveline voltooide in 2015 haar rechtenstudie aan de Universiteit Maastricht. Voordat zij bij Punt & Van Hapert Advocaten in dienst trad, is zij werkzaam geweest als griffier bij twee rechtbanken waar zij proceservaring heeft opgedaan en bekend is geraakt met de wijze waarop een vonnis tot stand komt. Die kennis uit persoonlijke ervaring komt cliënten ten pas. Eveline heeft voor haar indiensttreding bij Punt & Van Hapert Advocaten ervaring opgedaan op de arbeidsrecht sectie van Boekel de Nerée. Toen stond zij voornamelijk grote ondernemingen en bestuurders bij. Hierdoor heeft zij kennis van hun belangen en de gang van zaken in ondernemingen opgedaan. Eveline spreekt Nederlands en Engels. Partijen waarderen haar prettige en constructieve wijze van communiceren en weten dat zij tegelijkertijd juridisch fel uit de hoek kan komen.