Werknemer heeft tijdig een verzoek tot vernietiging van het ontslag op staande voet ingediend. Op de zitting heeft werknemer aangegeven te willen “switchen” naar een billijke vergoeding. Kantonrechter acht dit mogelijk. Noch in de bewoordingen van artikel 7:681 BW noch in de wetsgeschiedenis zijn aanwijzingen te vinden dat de switch buiten de vervaltermijn van artikel 7:681a BW niet meer mogelijk is, mits het oorspronkelijke verzoek maar tijdig is ingediend. Het gegeven ontslag is niet rechtsgeldig, omdat er in strijd met artikel 7:671 BW is opgezegd. Werkgever heeft ernstig verwijtbaar gehandeld en is aan werknemer een billijke vergoeding verschuldigd.