Een werkgever dient de werknemer, zowel voorafgaand aan de overeenkomst als bij het aangaan van de studiekosten, nadrukkelijk te wijzen dat het volgen van de opleiding op korte termijn een terugbetalingsverplichting met zich mee kan brengen. De werkgever dient in dat geval de precieze kosten van de opleiding en de kansen op voortzetting van de arbeidsovereenkomst te noemen, zodat het de werknemer duidelijk is welk financieel risico wordt genomen. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd reiken de verplichtingen van de werkgever minder ver, omdat de kans dat een terugbetalingsverplichting ontstaat minder prominent is dan bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Ook wordt bekeken in hoeverre de werkgever heeft kunnen genieten van opgedane vaardigheden in een opleiding.