Schuur met kankerverwekkende stof niet bruikbaar als B&B, geen non-conformiteit woning

Dat een bijgebouw zoals een schuur op grond van publiekrechtelijke regelgeving niet mag worden gebruikt voor bewoning (bijvoorbeeld als B&B), wil niet zeggen dat de bijbehorende woning zelf niet normaal kan worden gebruikt. Een beroep op non-conformiteit van de woning gaat hier dus niet op.

Potentieel B&B met kankerverwekkende stof

Koper heeft een woonhuis gekocht met onder meer een vrijstaande schuur. In de verkoopbrochure van de woning is opgenomen dat de schuur geschikt is voor onder meer een atelier, potentieel kantoor of B&B.

Na de koop blijkt dat in de schuur PAK (kankerverwekkende stof) aanwezig is. Ook blijkt dat het bestemmingsplan geen B&B of permanente bewoning toestaat.

Koper wil schadevergoeding omdat hij meent dat het gekochte niet beantwoord aan de overeenkomst.

Geen non-conformiteit

Op grond van artikel 7:17 BW mag een koper verwachten dat de aan hem geleverde zaak de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik daarvan nodig zijn en waarvan hij de aanwezigheid niet behoefde te betwijfelen.

Op grond van de koopovereenkomst is de verkoper verplicht een onroerende zaak te leveren die de eigenschappen bezit die voor een normaal gebruik als woonhuis nodig zijn. De omstandigheid dat koper de schuur (het bijgebouw) niet permanent kan bewonen of daarin geen B&B kan vestigen, maakt niet dat de onroerende zaak (het hoofdgebouw) niet geschikt is voor het overeengekomen normaal gebruik als woonhuis.

De informatie in de verkoopbrochure is van algemene aard en heeft slechts een informatieve strekking in die zin dat de denkbare feitelijke gebruiksmogelijkheden van de schuur zijn aangegeven. Dat betekent niet dat de koper er zonder meer op kan vertrouwen dat hij een B&B kan vestigen. Koper heeft tijdens het verkoopproces ook niet kenbaar gemaakt dat hij een B&B wilde beginnen, terwijl koper bekend was dat voor het vestigen van een B&B een vergunning nodig is.

Uit het rapport blijkt niet duidelijk dat de aanwezigheid van de kankerverwekkende stof in het onderhavige geval een situatie oplevert die schadelijk is voor de gezondheid.

Het beroep op non-conformiteit slaagt dus niet.

Indien u informatie of advies wenst over non-conformiteit of een (consumenten)koopovereenkomst kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: Eveline Londeman

Artikelen over hetzelfde onderwerp: