Werknemer is niet geslaagd voor zijn adviseursdiploma. Werkgever verzoekt ontbinding. Werknemer kan nu geen advieswerkzaamheden verrichten, maar dat is onvoldoende voor ontbinding. Werkgever heeft zich onvoldoende ingespannen, het enkel ter beschikking stellen van inlogcodes van een opleidingsinstituut is onvoldoende. Werkgever moet niet alleen opleiding vergoeden, maar ook maatregelen van organisatorische aard treffen, waaronder het ter beschikking stellen van reguliere arbeidstijd voor studie activiteiten. Werkgever heeft dit niet gedaan en heeft ernstig verwijtbaar gehandeld. Er is geen grond voor ontbinding.