Een ondernemer heeft zijn auto bij een lokale dealer ingeruild tegen een nieuwe hybride Nissan Leaf. Achteraf blijkt dat deze geen 150 km elektrisch kan rijden zonder bijladen, terwijl dit voor de koper essentieel was. Hij zou de auto nooit hebben gekocht als hij had geweten dat de Nissan niet aan de vereiste actieradius voldeed. Koper is bij de koop afgegaan op de website van Nissan en mededelingen van de dealer. Hij vordert ontbinding van de koop en vordert schadevergoeding. Rechtbank overweegt dat Nissan een garantie heeft gegeven op haar website die aan de lokale dealer kan worden toegerekend. Als daarin onjuistheden voorkomen, had de lokale dealer de koper daarover moeten informeren. Rechtbank spreekt de ontbinding uit en veroordeelt de dealer tot betaling van schadevergoeding.