• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ruben Kaatee - Punt van Hapert AdvocatenOndernemingsrecht

Ruben Kaatee - Punt van Hapert AdvocatenOndernemer &
echtscheiding

Ruben Kaatee - Punt van Hapert AdvocatenArbeidsrecht

Ruben Kaatee - Punt van Hapert AdvocatenVastgoed

Ruben Kaatee

Partner

Ruben Kaatee is sinds 2013 als advocaat verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten en sinds 2019 tevens als partner. Zijn praktijk is voor een groot deel gericht op het procederen voor en adviseren van ondernemers binnen de vastgoedsector. Zijn cliënten zijn onder meer professionele vastgoedbeleggers, (vermogende) particulieren, projectontwikkelaars, Verenigingen van Eigenaars, aannemers, makelaars en architecten. Ruben kent de dynamiek van de vastgoedwereld en houdt altijd rekening met zowel het juridische als het commerciële aspect van de zaak.

Tevens staat hij cliënten bij die actief zijn binnen de zakelijke dienstverlening, medische wereld, horeca en handel. Voor hen behandelt Ruben geschillen over uiteenlopende commerciële contracten en aansprakelijkheidskwesties, alsmede geschillen binnen de onderneming zelf. Bijvoorbeeld tussen aandeelhouders onderling, uittreding/uitstoting van aandeelhouders, aansprakelijkheid van statutair bestuurders, enquêteprocedures en ontvlechting van maatschappen en vennootschappen. Ruben heeft ruime ervaring in de rechtszaal is daardoor ook goed in staat om ondernemers vooraf gericht te adviseren bij het aangaan van commerciële contracten en opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten.

Ruben is geboren en getogen in Amsterdam en voltooide zijn rechtenstudie met een onderzoek naar de historische ontwikkeling van één van de kernbegrippen uit het vennootschapsrecht: het vennootschappelijk belang. Dit onderzoek omvatte tevens een analyse van de in de rechtsliteratuur veelbesproken verschuiving van het traditionele Nederlandse stakeholdersmodel richting een Angelsaksisch shareholdersmodel. Ook als advocaat houdt Ruben zich nog veelvuldig bezig met conflicten over de machtsverhouding binnen de vennootschap en corporate governance.

Bel ons