Naast de inwerkingtreding van de Wet arbeidsmarkt in balans per 1 januari 2020 treedt op 1 april 2020 ook de Regeling compensatie transitievergoeding in werking. Deze regeling beoogt een einde te maken aan ‘slapende dienstverbanden’. Wat dit precies inhoudt en wat hiervan de gevolgen zijn voor werkgevers en werknemers wordt in dit blog uitgelegd.

Wanneer recht op compensatie?

Als gevolg van de inwerkingtreding van de Regeling compensatie transitievergoeding kunnen werkgevers van langdurig zieke werknemers (dat wil zeggen: werknemers die langer dan twee jaar ziek zijn) in aanmerking komen voor compensatie indien de arbeidsovereenkomst op of na 1 juli 2015 is geëindigd en de werkgever de transitievergoeding heeft betaald. Het gaat om zowel beëindiging na toestemming van het UWV als door middel van een vaststellingsovereenkomst. Het is belangrijk om te weten dat de vóór 1 april 2020 betaalde transitievergoeding alleen kan worden teruggevraagd tussen 1 april 2020 en 1 oktober 2020. Werkgevers: noteer die termijn dus in de agenda.

Hoogte compensatie

Het UWV compenseert maximaal de transitievergoeding zoals die gold op het moment van twee jaar ziekte. Een eventueel surplus omdat de arbeidsovereenkomst na twee jaar doorliep, vergoedt het UWV niet. Ook vergoedt het UWV alleen het bedrag dat de werkgever daadwerkelijk aan de werknemer heeft betaald aan transitievergoeding. Bovendien wordt maximaal het loon over de ziekteperiode van twee jaar gecompenseerd indien deze loonsom lager is dan de transitievergoeding.

 

Slapend dienstverband in strijd met goed werkgeverschap

In november 2019 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer dient te worden beëindigd. Slapende dienstverbanden zijn in strijd met goed werkgeverschap, tenzij er bijvoorbeeld reële re-integratiemogelijkheden zijn voor de werknemer. De werknemer moet in geval van langdurig ziekte het initiatief nemen en een voorstel doen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst met vergoeding ter hoogte van de transitievergoeding. De werkgever kan het UWV vervolgens om compensatie vragen op grond van de Regeling compensatie transitievergoeding.

Voor de werkgever bestaat er echter een risico om af te wachten. Indien de werkgever een langdurig zieke werknemer zonder uitzicht op re-integratiemogelijkheden niet ontslaat, lijkt dit op het in stand houden van een slapend dienstverband, zodat de werknemer hiervoor een schadevergoeding (ter hoogte van de misgelopen transitievergoeding) kan vragen die de werkgever niet krijgt gecompenseerd van het UWV. Die situatie moet de werkgever dus voorkomen.

Indien u informatie of advies wenst over de Regeling compensatie transitievergoeding of ontslag (al dan niet wegens langdurige ziekte) kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: Eveline Londeman