Vastgoedrecht

Punt & Van Hapert Advocaten procedeert en adviseert over de gehele breedte van het vastgoedrecht. Daarbij gaat het zowel om commercieel vastgoed als eigen woningen van particulieren, al dan niet in een Vereniging van Eigenaars. Wij treden op voor vastgoedbeleggers, (vermogende) particulieren, verhuurders, huurders, projectontwikkelaars, aannemers, makelaars en architecten. Daarnaast werken we nauw samen met diverse vastgoednotarissen in Amsterdam. Punt & Van Hapert Advocaten heeft veel ervaring en juridische expertise op het gebied van vastgoedgeschillen. De (financiële) belangen zijn vaak groot en een spoedige oplossing wenselijk. Waar mogelijk strijken we de zaak alsnog voor u glad, maar soms is een gang naar de rechter noodzakelijk. Tevens kan een gerechtelijke procedure of beslaglegging effectief dienen als breekijzer. Wij wachten niet af, pakken het initiatief en zoeken naar creatieve oplossingen.


Koop en verkoop van vastgoed

Wij begeleiden vele soorten vastgoedtransacties en stellen de vereiste contracten op. Indien gewenst vergezellen we u naar de veiling. Daarnaast procedeert Punt & Van Hapert Advocaten over alle geschillen die kunnen ontstaan bij de aan- en verkoop van onroerend goed. Dat kan gaan om verborgen gebreken, schending van garanties, overige aansprakelijkheid van koper of verkoper, non-conformiteit of ontbinding van koopovereenkomsten. Regelmatig leggen wij leveringsbeslag of procederen we juist over de opheffing van een beslag op onroerende zaken.


Vereniging van Eigenaars

Punt & Van Hapert Advocaten staat veelvuldig Verenigingen van Eigenaars bij, alsmede individuele eigenaars/leden binnen een VvE. Wij procederen vaak bij de kantonrechter over vernietiging van besluiten en vervangende machtigingen. In veel gevallen gaat het om de vraag voor wiens rekening bepaalde kosten komen:  de VvE (en dus alle leden samen) of de individuele appartementsrechteigenaar. Ook veelvoorkomend zijn discussies over het gebruik van gemeenschappelijke gedeelten of privé gedeelten, zoals in verband met short stay verhuur (Airbnb).


Huur en verhuur

Onze procesadvocaten staan zowel verhuurders als huurders bij in uiteenlopende huurgeschillen. We procederen over incasso van huurpenningen, ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van het gehuurde. Onderwerpen die tevens vaak aan de orde komen zijn huurprijswijzigingen, indeplaatsstellingen, dringend eigen gebruik, huurbescherming, onderhuur, ontruimingsbescherming (al dan niet bij krakers), algemene bepalingen, pachtzaken, breakopties, koopopties en contractuele boetes. Het kan gaan om kantoorruimte, winkelruimte (inclusief horeca gelegenheden) of woningen. Daarnaast kunnen we u goed helpen bij het opstellen en beoordelen van huurovereenkomsten.


Bouw (aanneming van werk)

Veel van onze cliënten zijn als opdrachtgever, projectontwikkelaar of aannemer betrokken bij het bouwproces. Goede contracten vooraf zijn daarbij cruciaal en die stellen we graag voor u op. Bij het gemiddelde bouwproject spelen echter al snel vele partijen en factoren een rol, waardoor gaandeweg een conflict kan ontstaan. Punt & Van Hapert Advocaten staat u bij wanneer de rekening niet wordt betaald, ondeugdelijk werk wordt geleverd, schade wordt veroorzaakt of andere afspraken niet worden nagekomen. 


Overig 

Punt & Van Hapert Advocaten adviseert en procedeert voorts over diverse overige vastgoed gerelateerde onderwerpen, zoals erfdienstbaarheden (zoals recht van overpad), erfpacht, burenrecht, discussies over erfgrenzen, kadastrale inschrijvingen, mandeligheid, kwalitatieve verplichtingen en kettingbedingen.

Neem contact op met één van onze specialisten:

Martijn Punt

Martijn Punt

Ruben Kaatee

Ruben Kaatee

Eveline Londeman

Eveline Londeman

Valérie van der Vliet

Valérie van der Vliet

Tom de Bruin

Tom de Bruin