Ondernemingsgeschillen

Onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders kan ingrijpend zijn. De financiële en zakelijke belangen zijn vaak groot. De bijstand van een advocaat is van groot belang om de beëindiging van de samenwerking gecontroleerd te laten verlopen en het maximale uit de ontvlechting te halen. De advocaten van ons kantoor hebben een groot aantal ontvlechtingen begeleid of uitgeprocedeerd. Zij kunnen op de achtergrond adviseren, bijvoorbeeld als partijen nog met elkaar verder moeten of, als dat nodig blijkt te zijn, met de juridische vuist op tafel een gunstige uitspraak bij de rechter afdwingen.

Tot het gebied van de ondernemingsgeschillen, ook wel ‘corporate litigation’ genoemd, behoren onder meer geschillen tussen aandeelhouders onderling, geschillen tussen aandeelhouders en het bestuur van een B.V. of N.V., en geschillen tussen vennoten in een VOF of maatschap. Verder behoren tot de ondernemingsgeschillen de gedwongen uitkoop of uitstoot van een mede-aandeelhouder, de ontbinding van, of uitreding bij een VOF, C.V. of maatschap, en het ontslag en de aansprakelijkheid van een statutair directeur. Ook voor het voeren van een enquêteprocedure bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof te Amsterdam over het beleid en gang van zaken in een rechtspersoon bent u bij ons kantoor in vertrouwde handen.

Tot slot behoort tot de ondernemingsgeschillen het voeren van procedures over aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, garanties, het ontbinden vennootschapsovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten. Voor al uw kwesties omtrent ondernemingsrecht kunt u terecht bij Punt & van Hapert Advocaten in Amsterdam. 

Neem contact op met één van onze specialisten:

Martijn Punt

Martijn Punt

Ruben Kaatee

Ruben Kaatee

Judith Schol

Judith Schol

Tom de Bruin

Tom de Bruin

Kirsten Willms

Kirsten Willms