Het hof heeft de man in de proceskosten veroordeeld, omdat alle grieven van de man falen en de vonnissen worden bekrachtigd. De man gaat in cassatie. De Hoge Raad overweegt dat de hoofdregel is dat de in het ongelijk gestelde partij in de proceskosten wordt veroordeeld. Uit de wettelijke bepaling blijkt een uitzondering. De rechter mag besluiten tot gehele of gedeeltelijke compensatie van de kosten in zaken waarbij tussen de betrokken partijen (kort gezegd) familiale betrekkingen bestaan. De bevoegdheid om proceskosten te compenseren heeft een discretionair karakter, waarvan de rechter ambtshalve gebruik kan maken. De rechter hoeft zijn beslissing hierover in beginsel niet te motiveren. Ook al wordt in familiale zaken vaak gebruik gemaakt van deze discretionaire bevoegdheid, en zijn partijen in deze kwestie voormalig echtelieden, dan nog stond het hof vrij om de man in de proceskosten te veroordelen.