Een statutair bestuurder is op de aandeelhoudersvergadering van 8 augustus 2011 ontslagen zonder toekenning van een vergoeding. De werknemer stelt dat de opzegging in strijd is met het opzegverbod bij ziekte. De werknemer heeft zich 7 april 2011 ziek gemeld. Volgens de rechtbank geldt een opzegverbod van ziekte niet voor een statutair bestuurder, wanneer de ziekmelding is gedaan nadat de bestuurder kennis heeft genomen van het voornemen hem te ontslaan. De werknemer wist op basis van een telefoongesprek van 6 april 2011 dat hem is aangekondigd dat hij zou worden geschorst als hij niet vrijwillig zou terugtreden als bestuurder. Hieruit en uit verschillende andere gebeurtenissen rondom het ontslag was het voor werknemer duidelijk dat het voornemen bestond hem te ontslaan. Er gold dus geen opzegverbod. Het ontslag is wel onregelmatig, nu geen opzegtermijn in acht is genomen. De werkgever dient daarom een gefixeerde schadevergoeding te voldoen.