De zomervakantie staat weer voor de deur. Het is de tijd dat veel ouders met hun kinderen op vakantie gaan. Er is soms alleen een probleem. De achterblijvende ouder (gezamenlijk ouderlijk gezag) geeft geen toestemming om met de kinderen op reis te gaan.
Vaak wanneer duidelijk wordt dat de andere gezaghebbende ouder geen akkoord geeft voor de reis, dreigt daardoor de hele vakantie in het water te vallen. Het zonder toestemming meenemen van de kinderen naar het buitenland raden wij ten zeerste af. Het kan worden aangemerkt als kinderontvoering. Dat betekent dat de andere gezaghebbende ouder strafrechtelijke aangifte kan doen met alle gevolgen van dien.

Een patstelling kan worden doorbroken via vervangende toestemming van de rechter. Dat is in dat geval ook de enige juiste route. Bij geen gemotiveerd verzoek kan de rechtbank beslissen dat het is toegestaan met de kinderen op vakantie te gaan. Wel is van belang om deze procedure tijdig te starten om zo te voorkomen dat een inhoudelijke behandeling van de zaak in de vakantieperiode zelf plaatsvindt. In gevallen waarin de tijd dringt, is een kort geding ook mogelijk. Daarbij is van belang dat het spoedeisende karakter van de zaak goed wordt gemotiveerd.

De rechter zal bij de beoordeling van een verzoek tot vervangende toestemming een belangenafweging maken. Daarbij wordt enerzijds gekeken naar het belang van de kinderen en de ouder die met de kinderen op reis gaat en anderzijds naar het belang van de achterblijvende ouder die weigert toestemming te verlenen. In de belangenafweging kunnen de volgende aspecten worden meegenomen:

  • of de vakantiebestemming een negatief reisadvies heeft;
  • of sprake is van politieke onrust in het land;
  • wat het risico is op terroristische aanslagen;
  • wat de kans is op ontvoering van de kinderen (retourticket of enkele reis is geboekt);
  • welke banden de kinderen hebben met de desbetreffende vakantiebestemming (familie die daar woonachtig is).

Wanneer de rechter tot de conclusie komt dat er geen gevaar is voor de kinderen en hierdoor de vervangende toestemming toewijst, treedt de rechterlijke uitspraak in de plaats van de toestemming van de achterblijvende ouder. Belangrijk is dan ook de uitspraak – bewijs van de vervangende toestemming – mee te nemen op reis.

Dat geldt overigens ook in de situatie dat de andere gezaghebbende ouder wel toestemming geeft om met de kinderen op reis te gaan. Neem dan dus het ‘Formulier toestemming reizen met minderjarige naar het buitenland’ ondertekend en het liefst met een kopie paspoort van de andere gezaghebbende ouder mee op reis.

Door: Patricia Speijer