• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Ontslag, schorsing van een bestuurder

Een statutair bestuurder dient zich bij de uitoefening van zijn taak te richten naar het belang van de vennootschap. Bij slecht functioneren kan een bestuurder worden geschorst of ontslagen. De bevoegdheid om over te gaan tot schorsing of ontslag ligt bij het orgaan dat bevoegd is te benoemen. Meestal is dit de algemene vergadering van aandeelhouders en indien het volledig structuurregime van toepassing is de raad van commissarissen.

De aandeelhoudersvergadering heeft in beginsel alle vrijheid om tot het ontslag van de statutair bestuurder te besluiten. Hierbij dienen echter wel alle procedurele regels in acht te worden genomen, zoals tijdige agendering van het ontslagbesluit en gelegenheid tot hoor en wederhoor. Dit vergt doorgaans een goede voorbereiding, waarbij begeleiding door een advocaat raadzaam is.

Sommige bestuurders hebben een arbeidsovereenkomst met de vennootschap. Met het ontslagbesluit van een daartoe bevoegd orgaan wordt zowel de vennootschapsrechtelijke verhouding als de arbeidsrechtelijke verhouding beëindigd. Hierop bestaat een uitzondering in geval van een wettelijk ontslagverbod. Partijen kunnen bovendien iets anders overeenkomen. Waar de vennootschapsrechtelijke relatie direct eindigt met de opzegging, moet voor de arbeidsrechtelijke verhouding de wettelijke opzegtermijn in acht worden genomen. Een werkgever kan een arbeidsovereenkomst slechts opzeggen indien er sprake is van een redelijke grond. Voor een bestuurder geldt dat hij direct kan worden ontslagen, maar dat hij bij het ontbreken van een redelijke grond wel recht heeft op een billijke vergoeding. Het is dan ook belangrijk om het vertrek van een statutair bestuurder in alle opzichten goed af te hechten, bij voorkeur met een advocaat.

Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons