Op 18 oktober 2016 wordt de werknemer op staande voet ontslagen. Werknemer verzoekt vernietiging van het ontslag. De kantonrechter oordeelt dat het ontslag op staande voet niet onverwijld is gegeven. Op 17 augustus 2016 wordt een compliance melding gemaakt en een onderzoek opgestart naar aanleiding van de door de werknemer aan de FNV en COR gedane mededeling. Het is niet duidelijk waarom het onderzoek zo lang heeft moeten duren. De uitkomst was op 3 oktober 2016 bekend. De officiële aanzegging is pas 18 oktober 2016 gedaan. De nodige voortvarendheid is niet betracht. Het ontslag wordt vernietigd.