De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst zonder billijke vergoeding. De partij heeft gemotiveerd betwist dat zij werknemer heeft blootgesteld aan extreme werkdruk. Van een fractiemedewerker mag worden verwacht dat hij ook buiten kantooruren en incidenteel zelfs laat of ’s nachts wel beschikbaar is, zeker als er in de Tweede Kamer belangrijke debatten worden gevoerd. Bovendien heeft de werknemer op vrijwillige basis nevenwerkzaamheden verricht. Het verwijtbare handelen, omdat werknemer een PVV-stigma zou hebben en geen werk meer zal kunnen vinden,, wordt verworpen. De billijke vergoeding staat uitsluitend in relatie tot het verwijtbaar handelen dat de ontbinding tot gevolg heeft. Ander verwijtbaar handelen doet niet ter zake.