Werknemer is werkzaam als pedagogisch medewerker op een kinderdagverblijf. Een van de broers van werknemer is in verband gebracht met het criminele milieu. Zijn vriendin is in 2014 doodgeschoten. In augustus 2015 hebben twee rechercheurs een bezoek gebracht aan werknemer op het kinderdagverblijf en aangegeven dat er een dreiging op haar leven is. Werkgever heeft met werknemer en met politie gesproken. Werkgever verzoekt ontbinding op de h-grond. Vast staat dat sprake is van een ernstige dreiging. Dat deze situatie buiten de schuld van de werkneemster is ontstaan, is niet in geschil, maar dat neemt niet weg dat de situatie in verhouding met de werkgever in de risicosfeer van de werknemer ligt. Het is voor de werkgever in deze omstandigheden niet mogelijk om ene veilige werkomgeving te garanderen. Van de werkgever die zorg heeft te dragen voor een veilige opvang van een kwetsbare groep jonge kinderen, kon daarom niet worden gevergd de arbeidsovereenkomst met werknemer te laten voortduren. Herplaatsing is ook niet aan de orde. De arbeidsovereenkomst wordt ontbonden.