Werknemer is als directeur in dienst. Hij is ook benoemd als bestuurder van de holding. Er is contact gezocht met de RvC over het functioneren van de werknemer. Er heeft een onderzoek plaatsgevonden. Werknemer is door de aandeelhoudersvergadering ontslagen als statutair bestuurder. Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst op de ‘h-grond’. Kantonrechter overweegt dat de werknemer onvoldoende heeft weersproken dat de arbeidsovereenkomst geheel geënt is op de positie van statutair bestuurder. De benoeming hiertoe heeft gelijktijdig plaatsgevonden met de start van de arbeidsovereenkomst. Ook is een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten. De positie van werknemer is onlosmakelijk verbonden met de positie als statutair bestuurder. Het eindigen van zijn positie als bestuurder maakt dat zijn arbeidsovereenkomst inhoudsloos is geworden. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst onder toekenning van de transitievergoeding.