Ondernemingsrecht

ONDERNEMINGSRECHT

Martijn Punt
Specialisaties
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Commercieel procesrecht
Specialisaties
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Commercieel procesrecht

ONDERNEMINGSRECHT

Ruben Kaatee
Specialisaties
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Commercieel procesrecht
Specialisaties
 • Ondernemingsrecht
 • Vastgoedrecht
 • Commercieel procesrecht
Neem contact op

Ondernemingsrecht

Punt & Van Hapert Advocaten heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht. Wij behandelen voor onze cliënten alle soorten geschillen binnen de onderneming, zoals tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en het bestuur van een B.V. of N.V. (alsmede een stichting, vereniging of coöperatie) of tussen vennoten in een VOF of een maatschap. Daarnaast kunnen wij u specifiek adviseren bij overnames en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en vraagstukken op het gebied van corporate governance.

 

Ondernemingsgeschillen (corporate litigation)

Onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders kan ingrijpend zijn. De financiële en zakelijke belangen zijn vaak groot. De bijstand van een advocaat is van groot belang om de beëindiging van de samenwerking gecontroleerd te laten verlopen en het maximale uit de ontvlechting te halen. De advocaten van ons kantoor hebben een groot aantal ontvlechtingen begeleid of uitgeprocedeerd. Zij kunnen op de achtergrond adviseren, bijvoorbeeld als partijen nog met elkaar verder moeten of, als dat nodig blijkt te zijn, met de juridische vuist op tafel een gunstige uitspraak bij de rechter afdwingen. Dat kan bijvoorbeeld in een procedure met als doel uittreding of uitstoting van aandeelhouders. Soms biedt ook de uitkoopregeling uitkomst, bij 95% van de stemrechten.

Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten leiden regelmatig tot een onoverbrugbare impasse in de besluitvorming (deadlock situatie). Dat kan een zeer negatieve invloed hebben op de onderneming, die daarmee onbestuurbaar wordt. Indien gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen, kan via een zogenoemde enquêteprocedure worden verzocht om een onderzoek binnen de vennootschap. Tevens kunnen daarbij onmiddellijke voorzieningen worden getroffen, zoals schorsing van een bestuurder. Ook in kort geding kunnen vergelijkbare vorderingen met spoed worden ingesteld.

Geschillen met statutair bestuurders en/of commissarissen kunnen leiden tot ontslag of schorsing. Dergelijke besluiten moeten steeds zorgvuldig worden voorbereid en daarbij kunnen onze advocaten uitstekend bijstand verlenen. Daarnaast kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, al dan niet na het failleren van een onderneming. Wij treden zowel op voor de rechtspersonen als voor aansprakelijk gestelde bestuurders.

Verder behoren tot de ondernemingsgeschillen de ontbinding van of uitreding bij een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of maatschap. Wanneer de onderneming door één of meer vennoten wordt voortgezet, begeleiden wij tevens de waardering van een onderneming, waarvoor in veel gevallen een deskundige (zoals een Register Valuator) als bindend adviseur wordt aangewezen. Tot slot voeren onze advocaten procedures over bijvoorbeeld aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, garanties, het ontbinden vennootschapsovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten.

 

Overnames, aandeelhoudersovereenkomsten en corporate governance

Bij een fusie of overname van een onderneming doen partijen er goed aan om vooraf alle van belang zijnde kansen in kaart te brengen en de risico’s zo veel mogelijk af te dekken. Punt & Van Hapert kan u goed begeleiden bij dit proces, zeker ook omdat onze advocaten veel ervaring hebben bij geschillen naar aanleiding van overnames. Daarnaast stellen onze specialisten zeer regelmatig aandeelhoudersovereenkomsten op en adviseren zij over de verhouding tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen binnen rechtspersonen (corporate governance). Door onze jarenlange ervaring met procederen weten wij precies over welke bepalingen welke geschillen kunnen ontstaan. Deze specialistische kennis zetten wij in om voor u het beste resultaat te bewerkstelligen. Tot slot begeleiden wij veel cliënten bij het realiseren van een (inhoudelijk en formeel) juiste besluitvorming binnen de aandeelhoudersvergadering of juist de vernietiging van dergelijke besluiten of het inroepen van de nietigheid ervan, indien daar aanleiding voor bestaat.

 

Samenwerking met andere specialisten

Een echtscheiding waarbij een onderneming is betrokken vraagt, meer dan een ‘reguliere’ scheiding om samenwerking. Met u, maar ook met andere adviseurs: accountants, fiscalisten, notarissen, financieel planners en register valuators. De specialisten van Punt & Van Hapert zijn een volwaardige gesprekspartner voor uw adviseurs. Daarnaast beschikken we over een ruim netwerk van specialisten die wij zo nodig voor aanvullend advies kunnen inschakelen.

ONZE ONDERNEMINGSRECHT SPECIALISTEN

Martijn Punt
Partner

Mr. dr. Punt houdt zich bezig met het procederen over commerciële contracten, fusies en overnames, (bank)garanties, aansprakelijkheid van (bestuurders van) vennootschappen, algemene voorwaarden en algemene aansprakelijkheidskwesties (commercial litigation).

Lees meer
Ruben Kaatee
Partner

Ruben Kaatee is sinds 2013 als advocaat verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten en sinds 2019 tevens als partner. Zijn praktijk is voor een groot deel gericht op het procederen voor en adviseren van ondernemers binnen de vastgoedsector. Tevens staat hij cliënten bij die actief zijn binnen de zakelijke dienstverlening, medische wereld, horeca en handel.

Lees meer
Judith Schol
Advocaat

Judith Schol is als advocaat-medewerker verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten en is gespecialiseerd in ondernemingsrechtelijke en commerciële geschilbeslechting. Zij procedeert sinds 2016 frequent over geschillen met betrekking tot de rechtspersoon. Dit betreffen bijvoorbeeld procedures op grond van het enquêterecht, bestuurdersaansprakelijkheid, overnamegeschillen en geschillen over (de uitvoering van) commerciële contracten.

Lees meer
Kirsten Willms
Advocaat

Kirsten is sinds 1 oktober 2020 verbonden aan Punt & Van Hapert Advocaten en daarvoor is zij werkzaam geweest als advocaat bij een ander kantoor. Binnen de secties Commercieel procesrecht en Ondernemingsgeschillen houdt Kirsten zich onder meer bezig met het procederen en adviseren bij geschillen over commerciële contracten, aandeelhoudersgeschillen, de positie van de statutair bestuurder en aansprakelijkheidskwesties.

Lees meer
Tom de Bruin
Advocaat

Tom de Bruin is sinds 2019 verbonden aan de procespraktijk van Punt & Van Hapert Advocaten. De werkzaamheden van mr. De Bruin zijn gericht op het procederen over commerciële contracten, ontvlechting van professionele samenwerkingsverbanden en aansprakelijkheidskwesties. Binnen Punt & Van Hapert Advocaten treedt hij onder meer op voor bouw- en vastgoedondernemingen, beleggingsfondsen, softwarebedrijven, transportbedrijven, zakelijke dienstverleners, technologiebedrijven en horecaondernemingen.

Lees meer

Ondernemingsrecht

Punt & Van Hapert Advocaten heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht. Wij behandelen voor onze cliënten alle soorten geschillen binnen de onderneming, zoals tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en het bestuur van een B.V. of N.V. (alsmede een stichting, vereniging of coöperatie) of tussen vennoten in een VOF of een maatschap. Daarnaast kunnen wij u specifiek adviseren bij overnames en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en vraagstukken op het gebied van corporate governance.

 

Ondernemingsgeschillen (corporate litigation)

Onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders kan ingrijpend zijn. De financiële en zakelijke belangen zijn vaak groot. De bijstand van een advocaat is van groot belang om de beëindiging van de samenwerking gecontroleerd te laten verlopen en het maximale uit de ontvlechting te halen. De advocaten van ons kantoor hebben een groot aantal ontvlechtingen begeleid of uitgeprocedeerd. Zij kunnen op de achtergrond adviseren, bijvoorbeeld als partijen nog met elkaar verder moeten of, als dat nodig blijkt te zijn, met de juridische vuist op tafel een gunstige uitspraak bij de rechter afdwingen. Dat kan bijvoorbeeld in een procedure met als doel uittreding of uitstoting van aandeelhouders. Soms biedt ook de uitkoopregeling uitkomst, bij 95% van de stemrechten.

Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten leiden regelmatig tot een onoverbrugbare impasse in de besluitvorming (deadlock situatie). Dat kan een zeer negatieve invloed hebben op de onderneming, die daarmee onbestuurbaar wordt. Indien gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen, kan via een zogenoemde enquêteprocedure worden verzocht om een onderzoek binnen de vennootschap. Tevens kunnen daarbij onmiddellijke voorzieningen worden getroffen, zoals schorsing van een bestuurder. Ook in kort geding kunnen vergelijkbare vorderingen met spoed worden ingesteld.

Geschillen met statutair bestuurders en/of commissarissen kunnen leiden tot ontslag of schorsing. Dergelijke besluiten moeten steeds zorgvuldig worden voorbereid en daarbij kunnen onze advocaten uitstekend bijstand verlenen. Daarnaast kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, al dan niet na het failleren van een onderneming. Wij treden zowel op voor de rechtspersonen als voor aansprakelijk gestelde bestuurders.

Verder behoren tot de ondernemingsgeschillen de ontbinding van of uitreding bij een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of maatschap. Wanneer de onderneming door één of meer vennoten wordt voortgezet, begeleiden wij tevens de waardering van een onderneming, waarvoor in veel gevallen een deskundige (zoals een Register Valuator) als bindend adviseur wordt aangewezen. Tot slot voeren onze advocaten procedures over bijvoorbeeld aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, garanties, het ontbinden vennootschapsovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten.

 

Overnames, aandeelhoudersovereenkomsten en corporate governance

Bij een fusie of overname van een onderneming doen partijen er goed aan om vooraf alle van belang zijnde kansen in kaart te brengen en de risico’s zo veel mogelijk af te dekken. Punt & Van Hapert kan u goed begeleiden bij dit proces, zeker ook omdat onze advocaten veel ervaring hebben bij geschillen naar aanleiding van overnames. Daarnaast stellen onze specialisten zeer regelmatig aandeelhoudersovereenkomsten op en adviseren zij over de verhouding tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen binnen rechtspersonen (corporate governance). Door onze jarenlange ervaring met procederen weten wij precies over welke bepalingen welke geschillen kunnen ontstaan. Deze specialistische kennis zetten wij in om voor u het beste resultaat te bewerkstelligen. Tot slot begeleiden wij veel cliënten bij het realiseren van een (inhoudelijk en formeel) juiste besluitvorming binnen de aandeelhoudersvergadering of juist de vernietiging van dergelijke besluiten of het inroepen van de nietigheid ervan, indien daar aanleiding voor bestaat.

 

Samenwerking met andere specialisten

Een echtscheiding waarbij een onderneming is betrokken vraagt, meer dan een ‘reguliere’ scheiding om samenwerking. Met u, maar ook met andere adviseurs: accountants, fiscalisten, notarissen, financieel planners en register valuators. De specialisten van Punt & Van Hapert zijn een volwaardige gesprekspartner voor uw adviseurs. Daarnaast beschikken we over een ruim netwerk van specialisten die wij zo nodig voor aanvullend advies kunnen inschakelen.

WAT ANDEREN ZEGGEN

Ben langdurig bijgestaan met allerlei lopende zaken. Ze zijn van alle fronten thuis. Beter dan dit team is moeilijk te evenaren

C Y

Ben langdurig bijgestaan met allerlei lopende zaken. Ze zijn van alle fronten thuis. Beter dan dit team is moeilijk te evenaren

C Y

Snelle reacties en scherpe en snelle analyse van mijn zaak en voor een eerlijke prijs, ik kan geen minpunten te bedenken.

Bram van der Veer

Snelle reacties en scherpe en snelle analyse van mijn zaak en voor een eerlijke prijs, ik kan geen minpunten te bedenken.

Bram van der Veer

ONDERNEMINGSRECHT

MEER WETEN OVER ONDERNEMINGSRECHT

Neem contact met ons op

'Ontvang ruime ervaring in het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht.'

Ruben Katee Partner

'Ontvang ruime ervaring in het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht.'

U ontvangt specifiek advies bij overnames en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en vraagstukken op het gebied van corporate governance.

Ruben Katee Partner
Bel 020 6796222
Bel ons