• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Ondernemingsrecht

Punt & Van Hapert Advocaten heeft ruime ervaring in het procederen en adviseren op het gebied van ondernemingsrecht. Wij behandelen voor onze cliënten alle soorten geschillen binnen de onderneming, zoals tussen aandeelhouders onderling, tussen aandeelhouders en het bestuur van een B.V. of N.V. (alsmede een stichting, vereniging of coöperatie) of tussen vennoten in een VOF of een maatschap. Daarnaast kunnen wij u specifiek adviseren bij overnames en het opstellen van aandeelhoudersovereenkomsten en vraagstukken op het gebied van corporate governance.

Ondernemingsgeschillen (corporate litigation)

Onenigheid tussen vennoten of aandeelhouders kan ingrijpend zijn. De financiële en zakelijke belangen zijn vaak groot. De bijstand van een advocaat is van groot belang om de beëindiging van de samenwerking gecontroleerd te laten verlopen en het maximale uit de ontvlechting te halen. De advocaten van ons kantoor hebben een groot aantal ontvlechtingen begeleid of uitgeprocedeerd. Zij kunnen op de achtergrond adviseren, bijvoorbeeld als partijen nog met elkaar verder moeten of, als dat nodig blijkt te zijn, met de juridische vuist op tafel een gunstige uitspraak bij de rechter afdwingen. Dat kan bijvoorbeeld in een procedure met als doel uittreding of uitstoting van aandeelhouders. Soms biedt ook de uitkoopregeling uitkomst, bij 95% van de stemrechten.

Geschillen tussen aandeelhouders of vennoten leiden regelmatig tot een onoverbrugbare impasse in de besluitvorming (deadlock situatie). Dat kan een zeer negatieve invloed hebben op de onderneming, die daarmee onbestuurbaar wordt. Indien gegronde redenen bestaan om aan een juist beleid te twijfelen, kan via een zogenoemde enquêteprocedure worden verzocht om een onderzoek binnen de vennootschap. Tevens kunnen daarbij onmiddellijke voorzieningen worden getroffen, zoals schorsing van een bestuurder. Ook in kort geding kunnen vergelijkbare vorderingen met spoed worden ingesteld.

Geschillen met statutair bestuurders en/of commissarissen kunnen leiden tot ontslag of schorsing. Dergelijke besluiten moeten steeds zorgvuldig worden voorbereid en daarbij kunnen onze advocaten uitstekend bijstand verlenen. Daarnaast kan er sprake zijn van bestuurdersaansprakelijkheid, al dan niet na het failleren van een onderneming. Wij treden zowel op voor de rechtspersonen als voor aansprakelijk gestelde bestuurders.

Verder behoren tot de ondernemingsgeschillen de ontbinding van of uitreding bij een vennootschap onder firma (VOF), commanditaire vennootschap (CV) of maatschap. Wanneer de onderneming door één of meer vennoten wordt voortgezet, begeleiden wij tevens de waardering van een onderneming, waarvoor in veel gevallen een deskundige (zoals een Register Valuator) als bindend adviseur wordt aangewezen. Tot slot voeren onze advocaten procedures over bijvoorbeeld aandelenkoopovereenkomsten, aandeelhoudersovereenkomsten, garanties, het ontbinden vennootschapsovereenkomsten en andere samenwerkingsovereenkomsten.

Overnames, aandeelhoudersovereenkomsten en corporate governance

Bij een fusie of overname van een onderneming doen partijen er goed aan om vooraf alle van belang zijnde kansen in kaart te brengen en de risico’s zo veel mogelijk af te dekken. Punt & Van Hapert kan u goed begeleiden bij dit proces, zeker ook omdat onze advocaten veel ervaring hebben bij geschillen naar aanleiding van overnames. Daarnaast stellen onze specialisten zeer regelmatig aandeelhoudersovereenkomsten op en adviseren zij over de verhouding tussen aandeelhouders, bestuurders en commissarissen binnen rechtspersonen (corporate governance). Door onze jarenlange ervaring met procederen weten wij precies over welke bepalingen welke geschillen kunnen ontstaan. Deze specialistische kennis zetten wij in om voor u het beste resultaat te bewerkstelligen. Tot slot begeleiden wij veel cliënten bij het realiseren van een (inhoudelijk en formeel) juiste besluitvorming binnen de aandeelhoudersvergadering of juist de vernietiging van dergelijke besluiten of het inroepen van de nietigheid ervan, indien daar aanleiding voor bestaat.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op met één van onze specialisten:

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Martijn Punt
Partner

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ruben Kaatee
Partner

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Judith Schol
Advocaat

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Tom de Bruin
Advocaat

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Kirsten Willms
Advocaat

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons