• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Ondernemer & echtscheiding

‘Echtscheiding voor ondernemers’ vormt een hoofdpijler op ons kantoor. Een team van drie specialisten staat u vanaf het begin voor of achter de schermen deskundig bij.

Ondernemers verdienen namelijk specifieke kennis op deze specifieke sectie van het familierecht. Ons kantoor is gespecialiseerd in complexe echtscheidingen. Onze ondernemingsrechtelijke kennis en ervaring stelt ons in staat om telkens een stap vooruit te denken en te anticiperen op mogelijke gevolgen. Beter dan de ‘gemiddelde’ advocaat zijn wij in staat om typische ondernemersaspecten in uw voordeel uit te leggen. Bijvoorbeeld de relevantie van een oplopende rekening – courant, een te laag of juist te hoog DGA salaris en / of wisselde winstbedragen in de jaarrekeningen. Rechters zijn gewend om op eigen houtje cijfers reëel te maken en op dat moment moet u een meedenkende advocaat aan uw zijde hebben.

Wat is belangrijk bij een echtscheiding

Het is in uw belang dat wij juist in een vroeg stadium bij een mogelijke echtscheiding worden betrokken. Een voorlopige alimentatie-uitspraak werpt nu eenmaal zijn schaduw vooruit. Hetzelfde geldt voor omgang met uw kinderen. Hoe langer geen omgang, hoe moeilijker het wordt dat om te buigen. Wij zijn ons ervan bewust dat een echtscheiding gevoelig ligt. Omgang met kinderen en het verkrijgen van alimentatie zijn hete hangijzers. Deze aspecten bekijken wij afzonderlijk en in onderlinge samenhang. Meestal opereren wij behoedzaam. Zo kunnen wij in uw belang een overlegscheiding in gang zetten. Vanuit een collectieve gedachte komt dan tezamen met de advocaat van uw partner een weloverwogen deal tot stand.

In tegenstelling tot bij mediation heeft u dan een deskundige aan tafel die zich helemaal op uw belang focust. Uiteraard schrikken wij er niet voor terug om het (proces)initiatief naar ons toe te trekken. Soms heeft een dossier dat namelijk nodig. Natuurlijk wordt een procedure tijdig met u gecommuniceerd. Vaak duurt het eindeloos lang voordat u weet waar u aan toe bent. Wij voorkomen juist dat u door de bomen het bos niet meer ziet. Vanuit een persoonlijke betrokkenheid en ruime ervaring in de rechtszaal wordt een eerlijk beeld van uw (on)mogelijkheden geschetst.

Meer informatie over dit rechtsgebied en onze dienstverlening

Neem contact op met één van onze specialisten:

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Huib van Hapert
Partner

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Marjolein van Vliet
Advocaat

Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Carmen de Koning
Advocaat

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons