Voor werknemer is geen functiejaarplan vastgesteld, omdat hij in maart 2014 in dienst is getreden en het gewoonlijk in januari wordt vastgesteld. De kantonrechter verwerpt dit argument. Van werkgever mocht als goed werkgever een grote mate van zorgvuldigheid worden verwacht bij de uitvoering van de bonusregeling. Daartoe behoort ook het vastleggen van een functiejaarplan en de beoordeling van de werknemer aan de hand daarvan. Dit klemt temeer omdat de werknemer ernstig benadeeld wordt als de werkgever dit achterwege laat, aangezien zijn bonus hiervan afhankelijk is. Werkgever heeft in strijd met goed werkgeverschap gehandeld. Werknemer heeft recht op een bonus.