Wanneer je als schuldeiser een vordering hebt op een schuldenaar en de schuldenaar betaalt niet, wat doe je dan?

Als een schuldenaar weigert te betalen, heeft de schuldeiser verschillende mogelijkheden om zijn geld te halen. Een van die mogelijkheden is het leggen van conservatoir beslag door de deurwaarder. Daarbij laat de schuldeiser – met toestemming van de rechter – beslag leggen op bijvoorbeeld het loon, de inboedel of de bankrekening van de schuldenaar ter veiligstelling van verhaal van zijn vordering.

Vervolgens moet de schuldeiser een procedure starten bij de rechtbank, waarna de rechter zal beslissen over de zaak. Nadat de rechter de vordering van de schuldeiser toewijst, kan de schuldeiser – met het vonnis in de hand – het gelegde beslag executeren. Met het conservatoir beslag voorkomt de schuldeiser dus dat de schuldenaar (in afwachting van het vonnis van de rechter) het geld of de goederen waarop de schuldeiser zich kan verhalen, opmaakt of zoekmaakt. Stiekem voelt de schuldenaar zich vaak onder druk gezet omdat hij bijvoorbeeld niet meer kan pinnen en is zo meer bereid om een betaalafspraak te maken.

Executie van het beslag betekent in geval van inboedelbeslag dat de schuldeiser zich mag verhalen op de opbrengst van de verkoop van de inboedel. Bij loonbeslag zal de werkgever het loon moeten uitkeren aan de schuldeiser, terwijl bij bankbeslag de bank een bepaald banksaldo moet uitkeren aan de schuldeiser.

Voor beslaglegging gelden strenge vereisten en stipte termijnen. Indien de schuldeiser daar niet aan voldoet, vervalt het beslag of kan de rechter het beslag onrechtmatig verklaren. Dit kan grote financiële gevolgen hebben: als schuldeiser kun je naar je centen fluiten. Juist nu rechters meer terughoudend zijn in het toewijzen van beslagverzoeken dan voorheen, is een ervaren beslaglegger cruciaal. Punt & Van Hapert Advocaten is zeer bedreven op het gebied van beslaglegging en staat u graag bij indien u beslag wenst te leggen.

Door: mr. Eveline Londeman