De werkgever heeft met toestemming van UWV het dienstverband opgezegd. De werknemer verzoekt herstel van het dienstverband. De kantonrechter overweegt dat de werkgever voldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een verandering van de organisatiestructuur nodig was voor een betere positionering op de markt. Werkgever heeft zich ingespannen om werknemer binnen zijn onderneming te herplaatsen. De werkgever heeft echter in een beperkte kring gezocht. De werkgever heeft een joint venture met een ander bedrijf, maar heeft dit bedrijf niet bij de zoektocht betrokken. Tot een groep behoren niet alleen de kantoren die rechtstreeks onder de werkgever vallen, maar alle vennootschappen waarmee een bedrijf is verbonden in een economische eenheid. De werkgever dient zich bij akte uit te laten of al dan niet met scholing herplaatsing binnen de gehele groep mogelijk is.