Werknemer is als trainee in dienst getreden voor de duur van twee jaren. Na deze twee jaren is werknemer nog twee jaar in dienst gebleven om de opdracht te voltooien. Werknemer verzoekt een transitievergoeding. Werkgever wenst opleidingskosten met de vergoeding te verreken. Artikel 4 van het Besluit arbeidsovereenkomsten ziet op arbeidsovereenkomsten die zijn aangegaan omwille van het volgen van een opleiding dus niet op andere soort inzetbaarheidskosten. Als een werknemer in dienst blijft na afloop van de opleiding, wordt de werkgever geacht profijt te hebben van de opleiding en mogen de opleidingskosten niet langer worden verrekend met de transitievergoeding.