Personeelsfeestje

Werkneemster is pas kort in dienst bij werkgever. Tijdens een weekend vindt een personeelsfeest plaats met overnachting. Werkneemster is met een aantal collega’s naar de slaapkamer gegaan, heeft hen cocaïne getoond en aangeboden. Eén collega is op het aanbod ingegaan, waarna werkneemster samen met deze collega cocaïne heeft gebruikt. Vervolgens heeft werkgever werkneemster op staande voet ontslagen. De desbetreffende collega heeft een schriftelijke waarschuwing gekregen.

“Cocaïnegebruik gemeengoed, althans tamelijk wijdverbreid”

De Haagse kantonrechter stelt enerzijds dat cocaïnegebruik in brede kring als maatschappelijk onwenselijk wordt beschouwd en ziet op een strafbaar feit, maar anderzijds dat het gebruik van cocaïne in bepaalde kringen gemeengoed, althans dan toch in ieder geval tamelijk wijdverbreid is. De cocaïne is in privésfeer gebruikt en éénmaal tijdens een personeelsuitje, zodat dit er nog niet toe leidt dat de klanten van werkgever daarvan op de hoogte zullen raken.

Onvoldoende band met het werk

Niet ieder strafbaar en/of maatschappelijk ongewenst gedrag van een werkneemster buiten het dienstverband om kan leiden tot ontslag. Volgens de kantonrechter was het gebruik van cocaïne door deze werkneemster te ver verwijderd van het dienstverband, omdat het plaatsvond buiten werktijd, op een locatie ver verwijderd van de werkplaats en tijdens een uitje dat was georganiseerd door de personeelsvereniging (en dus niet door de werkgever zelf). Er was onvoldoende grond voor ontslag op staande voet en de kantonrechter acht een billijke vergoeding van € 3.000,– bruto redelijk.

Grijs gebied

Cocaïnegebruik op een bedrijfsuitje ziet op een grijs gebied, omdat de band met het werk bepalend is. Bovendien rust op de werkgever een zorgplicht indien sprake is van een drugsprobleem. Aan een ontslag op staande voet wegens drugsgebruik zitten dus haken en ogen.

Indien u informatie of advies wenst over ontslag op staande voet kunt u altijd contact opnemen met één van onze advocaten. Punt & Van Hapert Advocaten staat u graag bij voor advies.

Door: Eveline Londeman