Werknemer heeft volgens werkgever ernstig verwijtbaar gehandeld: in de afgelopen maanden driemaal schade gereden, in twee jaar acht snelheidsovertredingen begaan en een vrachtwagen gefilmd die hem rechts inhaalde, terwijl hij transport begeleidde. Werkgever verzoekt ontbinding. De kantonrechter stelt vast dat geen functioneringsgesprekken zijn overgelegd noch een schriftelijke waarschuwing waarin de werknemer de consequenties van bepaald handelen in het vooruitzicht worden gesteld. Werknemer betwist het filmpje te hebben gemaakt. Werkgever heeft werknemer ernstig onrecht aangedaan door geen onderzoek te plegen, geen hoor- en wederhoor toe te passen en het verwijt heeft gedeeld met collega’s en het verwijt mogelijk in het dorp de ronde heeft gedaan. Het verwijt van het veroorzaken van schade is niet terecht. Het ontbindingsverzoek van werkgever wordt afgewezen. Het zelfstandig verzoek tot ontbinding van werknemer wordt toegewezen met toekenning van een transitie en billijke vergoeding.