Werkgever verzoekt ontbinding wegens frequent ziekteverzuim. De kantonrechter stelt vast dat werknemer sinds 2010 69% van de werkbare dagen heeft verzuimd. Dat de oorzaken van verzuim niet met elkaar samenhangen, doet hieraan niet af. De werkgever heeft niet aangetoond dat het ziekteverzuim tot onaanvaardbare gevolgen voor zijn bedrijfsvoering heeft geleid. Dat de collega’s van de werknemer hebben moeten overwerken door het verzuim van werknemer staat voldoende vast maar niet is gebleken dat dit door collega’s wordt ervaren als een onevenredige druk. Verder mag van grotere werkgevers meer worden verwacht ten aanzien van het opvangen van ziekteverzuim dan van kleinere werkgevers. Zo kan de werkgever ervoor kiezen het ziekteverzuim organisatiebreed in plaats van per filiaal op te vangen. Het ontbindingsverzoek wordt afgewezen.