In geschil is de hoogte van de gebruiksvergoeding voor het gebruik van de gezamenlijke woning na de scheiding. Voor de berekening van deze vergoeding bestaan meerdere methoden. Zo is er een methode waarbij aansluiting wordt gezocht bij de huurwaarde (en de lasten) van de woning en een methode waarbij aansluiting wordt gezocht bij de overwaarde van de woning. Het hof sluit aan bij de methode die uitgaat van de overwaarde van de woning. De achterliggende reden daarvan is dat de pijn van de vrouw er met name in zit dat zij (door de houding van de man met betrekking tot de verkoop van de woning) al jaren niet kan beschikken over haar deel van de overwaarde.