• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Fusie en overname

Bij de verkoop, aankoop of fusie van een onderneming doen partijen er goed aan vooraf alle van belang zijnde kansen in kaart te brengen en de risico’s zoveel mogelijk af te dekken. De advocaten van Punt & Van Hapert kunnen u goed begeleiden bij dit proces, zeker ook omdat zij veel ervaring hebben bij geschillen naar aanleiding van overnames.

Het proces begint veelal met een verkenning van de mogelijkheden, gevolgd door een verklaring waarin partijen geheimhouding bedingen. Vervolgens nemen partijen de globale lijnen van de transactie op in een intentieverklaring. Om te onderzoeken hoe de onderneming er financieel voor staat en om een inschatting van de risico’s te maken kan een due dillegence onderzoek plaatsvinden, waarna partijen onder andere onderhandelen over garanties, vrijwaringen en de prijs. De concrete afspraken tussen partijen worden opgenomen in de koopovereenkomst. Het kan gaan om een activa-passiva transactie of om de verkoop van (certificaten van) aandelen. Bij een aandelentransactie zal na het sluiten van de Share Purchase Agreement (SPA) de daadwerkelijke overdracht van de aandelen plaatsvinden door middel van een akte van levering ten overstaan van een notaris.

Wij begeleiden overnames van het begin tot het eind, stellen de volledige transactiedocumentatie voor u op en helpen bij het uitonderhandelen van de deal. Tevens is het mogelijk om bestaande concept contracten aan ons voor te leggen in het kader van een expert review. Daarbij richten we ons met een frisse blik op specifieke risico’s en eventuele toekomstige discussies zoals wij die kennen uit eerdere procedures. Daarvoor presenteren wij dan tactische wijzigingen en aanvullingen.

Doordat onze specialisten precies weten op welke onderdelen geschillen kunnen ontstaan zijn de ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten de aangewezen partij om uw verkoop, aankoop of fusie te begeleiden en toe te werken naar een positief resultaat. Wilt u meer weten?

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons