• Punt van Hapert Advocaten - Advocatenkantoor in Amsterdam

Ondernemingsrecht

Ondernemer &
echtscheiding

Arbeidsrecht

Vastgoed

Enquêteprocedure

Bij geschillen tussen aandeelhouders, schadelijk en/of onbehoorlijk bestuurderschap of een impasse in de besluitvorming (bijvoorbeeld bij twee 50% aandeelhouders in een deadlock situatie) kan een enquêteprocedure de verhoudingen binnen de ondernemingen herstellen. Een enquêteprocedure biedt belanghebbenden de mogelijkheid om het beleid en de gang van zaken van een vennootschap te laten onderzoeken door een onafhankelijke onderzoeker. Tevens kunnen daarbij onmiddellijke voorzieningen worden getroffen, zoals schorsing van een bestuurder. Deze procedure wordt gevoerd bij een gespecialiseerde kamer van het gerechtshof, de Ondernemingskamer.

Voordat een enquêteverzoek kan worden gedaan, moet de verzoeker eerst zijn bezwaren bij het bestuur – en indien aanwezig ook de raad van commissarissen – kenbaar hebben gemaakt. De verzoeker moet hierbij een redelijke termijn bieden waarbinnen de rechtspersoon de bezwaren kan onderzoeken en naar aanleiding hiervan maatregelen kan nemen.

De enquêteprocedure bestaat uit twee fasen. In de eerste fase stelt de Ondernemingskamer vast of er gegronde redenen zijn om aan een juist beleid of juiste gang van zaken te twijfelen. Indien het verzoek wordt ingewilligd zal een onderzoek worden gelast en benoemt de Ondernemingskamer één of meer onderzoekers. De onderzoeker heeft toegang tot alle bescheiden van de vennootschap en stelt een rapport op. De vennootschap draagt meestal de kosten voor het onderzoek. In de tweede fase oordeelt de Ondernemingskamer op basis van het onderzoeksrapport of sprake is van wanbeleid binnen de vennootschap en kan de Ondernemingskamer eventueel (onmiddellijke) voorzieningen treffen. De voorzieningen kunnen vergaand zijn, zoals de vernietiging van besluiten, de schorsing of het ontslag van één of meer bestuurders of commissarissen en ontbinding van de rechtspersoon.

De enquêteprocedure dwingt tot het denken in het belang van de onderneming. Het komt daarom zeer regelmatig voor dat onder druk van een dreigende enquêteprocedure of tijdens de behandeling van de zaak door de Ondernemingskamer partijen alsnog tot een minnelijke regeling komen.

Wilt u meer weten? De ondernemingsrechtspecialisten van Punt & Van Hapert Advocaten staan u graag bij.

Neem voor meer informatie of een kennismakingsgesprek vrijblijvend contact met ons op.

“Essentieel is de tevredenheid bij cliënten. De ene keer ligt er uiteindelijk winst vanuit een rechterlijke uitspraak, de andere keer vanuit een mooi schikkingsresultaat. “

Bel ons