Werknemer functioneert niet goed. Voor het verbetertraject is een periode van zes weken uitgetrokken, vier weken om het werk aan de inpaktafel te leren en twee weken om het werk aan de zaagmachine te verbeteren. Aan de werknemer kan worden toegegeven dat dit een betrekkelijk korte periode is. Daar staat tegenover dat het gaat om ongeschoold werk, dat voor een deel al jaren door de werknemer wordt verricht. De werkgever heeft terecht geconstateerd dat een verlenging van het verbetertraject zinloos was. Een kwalitatief goed verbetertraject van 6 weken op een dienstverband van 13 jaar is in deze kwestie voldoende.