De man was eigenaar van de woning, waarin partijen ongehuwd hebben samengewoond. Na het verbreken van de relatie wordt de woning met verlies verkocht. Partijen hebben hierover in hun samenlevingsovereenkomst niets afgesproken. Tijdens de samenwoning heeft de vrouw afgelost op de hypotheek. De rechtbank overweegt dat de vrouw heeft afgelost op een schuld van een ander. In de onderlinge verhouding van partijen is het een schuld die alleen de man aangaat. Dat de vrouw eerder een bijdrage heeft geleverd aan de kosten van de huishouding (waaronder hypotheeklasten) maakt dit niet anders, omdat dit slechts geschiedde ten tijde van en in verband met de samenwoning. In die periode diende de vrouw bij te dragen in de gemeenschappelijke kosten van de huishouding.