De vrouw verzoekt partneralimentatie. De man is zzp-er in de ICT-sector en heeft onregelmatige inkomsten. Het hof gaat uit van gemiddelde inkomsten over een periode van zes jaar (in plaats van de gebruikelijke drie jaar). Voor wat betreft de behoeftigheid van de vrouw constateert het hof dat zij veelvuldig heeft gesolliciteerd. Echter heeft de vrouw in de periode dat zij parttime werkte selectief gesolliciteerd, omdat zij spaargeld had en dit heeft aangewend om in haar levensonderhoud te voorzien. Voor zover de vrouw stelt dat zij gedurende het huwelijk niet heeft gewerkt, omdat zij de zorg voor de kinderen had, kan zij niet worden gevolgd. De vrouw heeft tijdens het huwelijk namelijk ook vijf jaren gewerkt. Er wordt aan de vrouw een verdiencapaciteit toegedicht van EUR 1.000,– netto per maand.