Werknemer (havenwerker) is veroordeeld tot vier jaar cel. Het hoger beroep tegen deze uitspraak loopt nog. Werkgever vordert ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Detentie moet zodanig zijn dat voortzetting van de arbeidsovereenkomst niet van werkgever kan worden gevergd. De kantonrechter weegt mee dat werknemer is veroordeeld voor een zwaar delict, en dat het gelet op zijn eigen stellingen niet aannemelijk is dat hij in hoger beroep wordt vrijgesproken. Los daarvan is werknemer als gevolg van de gebeurtenissen al 16 maanden niet op zijn werk verschenen.  Een verzwarende factor  is dat werknemer zijn vriendin heeft mishandeld en dat hij dat bij een vorige partner ook al heeft gedaan. Gelet op het karakter van havenwerkers kan terugkeer tot escalatie leiden. Werkgever heeft belang dat dit niet gebeurt. De ontbinding wordt uitgesproken zonder toekenning van een transitievergoeding. Het misdrijf was niet tegen werkgever gericht, maar wel zodanig dat werknemer hierdoor het vertrouwen van werkgever onwaardig is geworden.