Het ontnemen van een corporate opportunity

Gepubliceerd arrest Het gerechtshof te Amsterdam heeft een interessant arrest gewezen in het voordeel van de onderneming die is bijgestaan door Punt & Van Hapert Advocaten (JOR 2020/110). Het hof heeft geoordeeld dat de wederpartij aansprakelijk is voor de schade...

Force majeure or contract amendments due to Corona

Legal opportunities to mitigate financial losses from the corona outbreak Because of the corona virus outbreak and the subsequent governmental responses, it is expected that businesses will not (fully and timely) fulfil their contractual obligations. At present this...

Overmacht of contractwijziging door Corona

Juridische mogelijkheden om nadelige financiële gevolgen van het coronavirus te beperken Coronavirus en contractuele verplichtingen Door de uitbraak van het coronavirus en daarmee gepaard gaande verstrekkende maatregelen, zullen veel ondernemers hun contractuele...