Omgang kinderen met beide ouders

Zorgregeling vaststellen Na een echtscheiding kan het vaststellen van een zorgregeling voor de kinderen voor discussie zorgen. Beide ouders met of zonder ouderlijk gezag hebben hun eigen visie over welke zorgregeling in belang van de kinderen is. Soms komen ouder er...

Wijziging partneralimentatie

Verkorting alimentatieduur Al jaren wordt gedebatteerd en gediscussieerd over het verkorten van de partneralimentatieduur van 12 naar 5 jaar. Met het wetsvoorstel “Wet herziening partneralimentatie”probeert de politiek te bewerkstelligen dat de alimentatiegerechtigde...

Aanvang klachtplicht bij consumentenkoop non-conform dressuurpaard

Consumentenkopers dienen bij non-conformiteit tijdig te klagen. Het moment van daadwerkelijk ontdekken van de non-conformiteit is het moment waarop de termijn voor de wettelijke klachtplicht gaat lopen. Slechtlopend dressuurpaard Kopers hebben een dressuurpaard...

Aansprakelijkheid en schade bij onjuiste NVM-meetinstructie

(Ver)kopers van woningen en makelaars opgelet: een makelaar die onjuiste informatie verstrekt over de woonoppervlakte van een woning is aansprakelijk voor de schade als gevolg van de onjuiste informatie. Woonoppervlakte onjuist Kopers hebben een woning gekocht van...